A per un tall del pastís de Whatsapp!

Si primer va ser Telegram (que, diuen, es diferencia d’ella per la seva encriptació “més segura basada en un núvol i fortament xifrada”) ara són unes renovades Snapchat i Firechat les que volen apropiar-se d’una part del pastís de WhatsApp, que actualment conta amb un 800 milions d’usuaris. Snapchat és una aplicació per a dispositius…

A por un trozo de la tarta de Whatsapp!

Si primero fue Telegram (que, dicen, se diferencia de ella por su encriptación “más segura, basada en nube y fuertemente cifrada”) ahora son unas renovadas Snapchat y FireChat las que quieren apropiarse de una parte de la tarta deWhatsApp, que actualmente cuenta con unos 800 millones de usuarios. Snapchat es una aplicación para dispositivos móviles que sirve para compartir imágenes que solo pueden verse durante un determinado periodo…

Ahorre un 12% en el recibo de la luz

Si usted pasa de la tarifa regulada al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), podrá ahorrar hasta un 12% en la factura de la luz. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el consumidor medio, que contrata 4,4 Kw y demanda 325 Kw/ hora, ahora puede encontrar una tarifa hasta…

L’advocat Informa: Reducció a cinc anys la prescripció dels deutes

El termini general de prescripció dels deutes és, actualment, de quinze anys. Aquest termini es veurà reduït, en virtut d’una modificació en el Codi Civil a CINC ANYS. Aquest termini de prescripció de les obligacions és de caràcter general i és aplicable a totes les accions que no tinguin un termini de prescripció específic. En…

Sap vostè que… Fiscalitat del pagament de bonus a treballadors i directius

Hi ha empreses que consideren que és convenient premiar als treballadors més valorats i els directius, amb un bonus o pagament extraordinari per reforçar la fidelitat de l’empresa. Pot fixar per el treballador un bonus per objectius en complir una sèrie d’anys de permanència en l’empresa, o establir premis d’antiguitat, per exemple. El tractament fiscal…