L’obligació de donar el mòbil i el correu a l’empresa, no existeix

El Tribunal Suprem ha dictaminat que totes les clàusules que figurin en els contractes i que indiquin que el treballador ha de comunicar el seu e-mail personal i el seu número de telèfon en l’empresa, són abusives i s’han de considerar nul·les. Els magistrats del Tribunal suprem consideren que aquestes dades no són imprescindibles pel…

La reforma de la llei general tributària

Recentment s’ha aprovat la Llei General Tributària (LGT d’ara en endavant) que entra en vigor el proper 12 d’octubre, excepte l’obligació de portar i aportar a Hisenda els llibres de forma periòdica i per mitjans telemàtics que entrarà en vigor l’1 de gener de 2017. Les modificacions són nombroses i importants, de les quals en…

A per un tall del pastís de Whatsapp!

Si primer va ser Telegram (que, diuen, es diferencia d’ella per la seva encriptació “més segura basada en un núvol i fortament xifrada”) ara són unes renovades Snapchat i Firechat les que volen apropiar-se d’una part del pastís de WhatsApp, que actualment conta amb un 800 milions d’usuaris. Snapchat és una aplicació per a dispositius…

A por un trozo de la tarta de Whatsapp!

Si primero fue Telegram (que, dicen, se diferencia de ella por su encriptación “más segura, basada en nube y fuertemente cifrada”) ahora son unas renovadas Snapchat y FireChat las que quieren apropiarse de una parte de la tarta deWhatsApp, que actualmente cuenta con unos 800 millones de usuarios. Snapchat es una aplicación para dispositivos móviles que sirve para compartir imágenes que solo pueden verse durante un determinado periodo…