Resum de les normatives pel 2022 Llado Grup

Resum de les novetats legals per aplicació al 2022

L’any 2022 porta importants novetats en matèria de lleis i impostos que afecten l’àrea jurídica, àrea laboral, àrea fiscal i patrimonial i l’àrea digital: la nova reforma laboral, novetats en mesures fiscals, modificacions en el Règim Ecomòmic i Fiscal de Canàries, novetats en contractacions col·lectives en origen, etc. A continuació, us mostrem un resum de…

Novedad documents comptables per administracio publica 2022es

Resum: Documents comptables a utilitzar per la Administració general de l’Estat i la Instrucció operatòria comptable a seguir en l’execució de la despesa de l’Estat 2022

Documents comptables a utilitzar per l’Administració General de l’Estat i la Instrucció d’operatòria comptable que cal seguir en l’execució de la despesa de l’Estat 2022 Ordre HFP/1481/2021, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen les Ordres del Ministeri d’Economia i Hisenda d’1 de febrer de 1996, per les quals s’aproven els documents comptables…

Tipus interes demora operacions comercials Llado Grup

Resum: Tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l’any 2022

Tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l’any 2022 Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural…

Novetats en reducció de temporalitat en ocupacio oublica Llado Grup

Resum: Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública per 2022 Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. La nova Llei té el seu origen en el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol (BOE 7 de…

Novetats en contractacions col·lectives 2022 Llado Grup

Resum: Gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2022

Gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2022 Ordre ISM/1485/2021, de 24 de desembre, per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2022. El BOE del 30 de desembre de 2021 publica l’Ordre ISM/1485/2021, de 24 de desembre, per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen…

Novetats reforma laboral 2022

Resum: Novetats de la Reforma Laboral

Novetats de la Reforma Laboral Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball. En el BOE de 30 de desembre s’ha procedit a l’esperada publicació de l’acord aconseguit el passat 23 de desembre entre…

Tipus interes efectiu anual 2022 Llado Grup

Resum: Tipus d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2022, a l’efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers

Tipus d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2022, a l’efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers Resolució de 16 de desembre de 2021, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2022,…