La retribució dels consellers ha de constar en els estatuts i ser controlada per la junta

You are here:
Go to Top