Comunicat Lladó Grup Consultor

Mesures extraordinàries en matèria d’Arrendaments per a autònoms i pimes

Mesures extraordinàries en matèria d’Arrendaments per a autònoms i pimes

  • Es regula un procediment perquè les parts, persona física o jurídica arrendatària i la propietat, puguin arribar a un acord, en el termini d’un mes, per a la modulació del pagament de les rendes dels lloguers de locals de la Llei 29/1994 (contractes posteriors a 1 de gener de 1995):
   • Quan el propietari és una gran tenidor:
    • Moratòria: durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, fins a un màxim de 4 mesos.
    • Renda: quedarà ajornada mitjançant fraccionament de les quotes en un termini de 2 anys.
   • Quan el propietari NO sigui gran tenidor:
    • Ajornament temporal.
    • Ús de la fiança com a pagament total o parcial de la renda. Reemplaçament en el termini d’un any.
   • Qui pot beneficiar-se?
    • Autònom:
     • Afiliat i en alta en el Règim d’Autònoms.
     • Activitat suspesa per la declaració estat d’alarma.
     • En cas d’activitat no suspesa, pèrdua del 75% de la facturació.
    • Pime:
     • No superi el límit de 4M/€ de partides d’actiu.
     • Activitat suspesa per la declaració estat d’alarma.
     • En cas d’activitat no suspesa, pèrdua del 75% de la facturació.

  El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUPO CONSULTOR estem preparats per a afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

  Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals.
  Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

  Moltes gràcies.

  Atentament els saluda,

  Equip Directiu de Lladó Grup Consultor  

  934 646 210

  consultor@lladogrup.com