Comunicat Lladó Grup Consultor

Lladó Grup seugiex prestant serveis en remot

Reinici d’activitat. Lladó Grup segueix prestant els seus serveis preferentment en remot

En aquest nou escenari de reinici d’activitat segons les diferents fases de desconfinament programades pel Govern espanyol,  Lladó Grup Consultor es mantindrà a efectes de preservar la salut de tot el nostre equip i així mateix dels nostres clients, en plena activitat com hem fet des de la declaració de l’estat d’alarma, preferentment,  en teletreball.

Lladó Grup Consultor pot desenvolupar la seva tasca via teletreball i, per tant, en sistema remot atès la importància que sempre hem donat a la tecnologia i a les inversions fetes en aquest sentit. Així el fet de tenir totes les nostres aplicacions en “cloud” ens permet treballar des de qualsevol lloc del món amb connexió a internet i, per tant, els nostres clients estaran sempre atesos.

A nivell de comunicació amb clients, empreses, proveïdors, col·laboradors, companys de l’equip, etc. , Lladó Grup Consultor disposa dels mitjans habituals com són el correu electrònic en les adreces habituals de cada membre de l’equip, així com els telèfons de contacte habituals del despatx, tant les línies directes com les extensions. La nostre centraleta es troba operativa, també, en remot des de la declaració de l’estat d’alarma.

Com que l’activitat del nostre despatx no para atès les circumstàncies actuals i es fan necessàries les reunions amb clients, aquestes les estem mantenint via videotrucades mitjançant diferents sistemes a l’abast. En aquest sentit estem treballant amb Teams, Zoom, FaceTime (si les dues parts tenen el sistema Apple), Whatsapp i Skype. Per tant, si es vol mantenir una reunió amb algun dels professionals del despatx només cal concertar una entrevista i concretar per quin dels sistemes es realitza. Segons evolucionin les circumstàncies comunicarem, oportunament, quan i de quina manera es podran fer reunions presencials a les nostres instal·lacions.

Sabem de les dificultats que estan passant les empreses i els autònoms amb la crisi sanitària del Covid-19 i, des del primer moment, hem bolcat i reforçat tots els equips per poder donar resposta al client en diverses qüestions (ERTOS, prestació dels autònoms, ajornaments de les liquidacions tributàries i de seguretat social, consultes jurídiques de contractes d’arrendament i d’altres), així com sabem de l’esforç un cop totes les activitats retornin a certa normalitat. En aquest sentit hem creat equips de treball  per ajudar a l’empresari a unes bones pràctiques empresarials (realitzar estudis de viabilitat, nous pressupostos, prendre mesures laborals, mesures econòmica-financeres, tributàries i mercantils). En aquest sentit Lladó Grup Consultor es converteix, en moments com aquest sobretot, en un “partner” estratègic de les empreses, autònoms i de les persones físiques que d’elles se’n deriven, sent la nostra activitat essencial per la consultoria necessària en moments com els actuals i que, com venint fent des de 1955, estem al teu costat per fer el camí junts.

Agraint la confiança dels nostres clients,

Atentament,

Joan Lladó Grífol

President de Lladó Grup Consultor