Comunicat Lladó Grup Consultor

Mesures per a reforçar el finançament empresarial

Mesures per a reforçar el finançament empresarial

 • S’acorda un paquet de mesures per a reforçar el finançament de les empreses:
  • S’habilita a l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), organisme públic adscrit a la Secretaria d’Estat d’Energia, a concedir ajornaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables, estenent així als crèdits del IDAE la possibilitat d’ajornament de quotes ja aprovada en reals decreto-lleis anteriors per als crèdits de la Secretaria General d’Indústria, el programa REINDUs, entre altres.
  • S’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè desenvolupi activitats de reassegurança de crèdit i de caució a partir de 2020.
  • Reforçament del reaval concedit per la Companyia Espanyola de Reafiançament, Societat Anònima (CERSA), amb la finalitat d’augmentar la capacitat d’aval de les Societats de Garantia Recíproca, presents en totes les Comunitats Autònomes d’Espanya i amb gran capil·laritat com reforçadors de l’accés al finançament de les pimes de les diferents àrees geogràfiques en què es troben presents.
  • Podran beneficiar-se dels avals els pagarés incorporats al Mercat de Renda Fixa de l’Associació d’Intermediaris d’Actius Financers (AIAF) i al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), fomentant el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals i no sols a través dels canals bancaris tradicionals.
  • Es garanteix que la línia d’avals per import de fins a 100.000 milions d’euros podrà alliberar-se fins al 31 de desembre de 2020.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUPO CONSULTOR estem preparats per a afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip Directiu de Lladó Grup Consultor  

934 646 210

consultor@lladogrup.com