Comunicat Lladó Grup Consultor

Dubtes i Mesures Testaments davant el COVID-19

Dubtes i Mesures Testaments davant el COVID-19

Fer testament en època d’epidèmia

En situacions d’excepcionalitat com l’actual provocada pel Covid-19, ens podem trobar davant la necessitat urgent d’atorgar testament. Hi ha diferents maneres de poder fer testament a saber:

  • Testament davant Notari. Si bé el confinament ens obliga a quedar-nos a casa i només permet sortir per a qüestions bàsiques, és també cert que les Notaries no han tancat les seves portes sinó que estan habilitats, exclusivament, per a assumptes d’urgència. L’atorgament d’un testament davant una possible imminent defunció és una de les causes que permet al Notari atorgar una escriptura.
  • Testament hològraf, article 688 del Codi Civil i article 421-17 Llibre IV del Codi Civil de Catalunya: És aquell testament que el testador fa del seu propi puny i lletra, ha de ser major d’edat, caldrà indicar any, mes i dia en què s’atorgui. Si contingués paraules ratllades, esmenades o entre línies el testador caldrà incloure una nota després de la signatura de la seva validesa. La persona que quedi en el seu dipòsit, a la defunció del testador, haurà de presentar-lo davant el Jutge de l’últim domicili del testador o el de la seva defunció, des que tingui notícia de la mort del testador en el termini de 10 dies i fins a un termini màxim de 5 anys.
  • Finalment, és possible fer testament vàlid en ple confinament i sense acudir al notari. Així ho permet l’article 701 del Codi Civil (CC), que preveu que, “en cas d’epidèmia, pot atorgar-se el testament sense intervenció de notari davant tres testimonis majors de 16 anys”.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUP CONSULTOR estem preparats per afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals.

Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.