Comunicat Lladó Grup Consultor

Dubtes i Mesures Fiscals davant el COVID-19

Dubtes i Mesures Fiscals davant el COVID-19

Davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 el Govern ha publicat el RDL7/2020 on s’adopten mesures urgents orientades a protegir la salut i seguretat dels ciutadans.

Dins del marc de les mesures preses per a intentar també mitigar l’impacte econòmic que suposa, les pimes i autònoms poden ajornar impostos durant sis mesos amb bonificacions d’interessos.

Qui poden demanar ajornament?

Pimes i autònoms amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros en 2019.

Per quant i fins quan?

Es poden ajornar fins a 30.000 euros en el pagament de qualsevol impost, incloses les retencions d’IRPF, les declaracions d’IVA i els pagaments a compte de l’Impost de Societats (normalment no es poden ajornar) fins a un termini de 6 mesos.

Afecta a tots els impostos que s’hagin de presentar fins al 30 de maig durant els tres primers mesos sense interessos i els altres tres amb interessos.

Les declaracions de març, abril i maig poden acollir-se.

Quins són els terminis de l’ajornament?

El termini és de sis mesos.

Cal tenir en compte que els 30.000 euros és d’import total per tots els impostos a presentar.

És possible que s’aprovi alguna norma d’aplicació dels terminis de presentació, de la qual cosa ja l’informarem.

D’altra banda la Generalitat de Catalunya ha adoptat mesures excepcionals fins a un altre avís:

  • Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.
  • Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat.

També, en la pàgina web de la AEAT s’ha publicat una nota, a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la qual s’indica que les Oficines de la AEAT estaran temporalment tancades per a l’atenció presencial a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020.

L’ajudarem en tot el comentat per a complir les obligacions tributàries. Pot contactar amb l’equip de fiscal i  tributari pels canals habituals; correu electrònic i telèfon, i resoldre qualsevol dubte o aclariment sobre la seva situació particular.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUP CONSULTOR estem preparats per afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip de Direcció LLLADÓ GRUP CONSULTOR

934 646 210

consultor@lladogrup.com