Comunicat Lladó Grup Consultor

Dubtes i Mesures Comerç Minorista davant el COVID-19

Dubtes i Mesures Comerç Minorista davant el COVID-19

En el BOE del dia 18 de març s’ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, que va entrar en vigor el 18-03-2020, que modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificant alguns aspectes amb relació a les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals.

Quins comerços poden obrir?

En concret s’estableix que se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció de:

  • Establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.
  • Establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics.
  • Premsa i papereria.
  • Combustible per a l’automoció.
  • Estancs.
  • Equips tecnològics i de telecomunicacions.
  • Aliments per animals de companyia.
  • Comerç per internet, telefònic o correspondència.
  • Tintoreries i bugaderies.
  • L’activitat de perruqueria a domicili.

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi. Igualment queda suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

Quan temps durarà la suspensió en l’obertura de determinats comerços i activitats?

La durada de l’estat d’alarma que s’ha declarat el 14 de març és de quinze dies naturals, si bé pot ser prorrogat.

Poden arribar els clients al meu establiment?

Entre els supòsits que recull el Decret de declaració de l’estat d’alarma que permet la circulació de les persones únicament per les vies d’ús públic es troba l’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries. La permanència en els establiments comercials l’obertura dels quals estigui permesa haurà de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat.

En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d’almenys un metre a fi d’evitar possibles contagis.

Poden desplaçar-se els meus empleats a l’establiment?

Els desplaçaments al lloc de treball no s’han suspès. En qualsevol cas, l’empresa pot utilitzar emplenar un certificat, per als treballadors i autònoms que hagin d’acudir al comerç per a circular sense dificultats i mostrar-los en el cas que sigui requerit per les autoritats.

Poden arribar els proveïdors al meu establiment?

No s’ha establert limitacions perquè es puguin proveir els establiments comercials l’obertura dels quals aquest permesa. S’entén que aquests desplaçaments es troben entre els “desplaçaments al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial”.

La Resolució de 13 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s’exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies, flexibilitza les condicions del treball dels conductors reduint el risc de la salut d’aquests, al mateix temps que es faciliten els transports que garanteixin el proveïment.

Quines mesures de protecció puc prendre a la meva botiga?

Els establiments que romanguin oberts han de ser, en aquest moment, especialment estrictes en l’aplicació de les mesures de seguretat alimentària i assegurar-se que els empleats es rentin les mans adequadament, practiquin una bona higiene personal, evitin el contacte de les mans amb els aliments llestos per a menjar, es quedin a casa quan estiguin malalts.

El virus pot romandre en les superfícies de la meva botiga?

Atès que alguns virus poden sobreviure en les superfícies durant diversos dies, la implementació de mesures de neteja i desinfecció freqüents i exhaustives pot ajudar a eliminar els virus de les superfícies i objectes que es toquen amb freqüència. Aquesta neteja ha de ser freqüent en àrees de “alt contacte” de la botiga, com a poms, botons, bolígrafs, carros, pantalles tàctils, etc.

Pot una persona contreure coronavirus dels aliments?

El coronavirus és un virus respiratori que es transmet a través de gotetes respiratòries. Les autoritats sanitàries no consideren que COVID-19 es transmeti a través dels aliments.

Com puc ajudar als meus empleats?

La salut és la prioritat. Els empleats amb símptomes, així com als familiars / cuidadors amb símptomes, han de quedar-se a casa. A més, de deure donar flexibilitat amb les condicions de treball per a encoratjar la cura de persones malaltes i nens. És necessari equilibrar una major demanda amb les necessitats dels empleats que poden necessitar prendre’s un descans perquè ells (o els seus sers estimats) estan malalts. En aquest moment es recomana ser flexible en la presentació de baixes mèdiques, ja que centres mèdics poden estar ocupats a afrontar la crisi i és probable que no puguin proporcionar aquesta documentació de manera ràpida.

Què passa si algun empleat presenta símptomes de coronavirus?

Els empleats que, en el treball, presenten símptomes aguts de malaltia respiratòria (és a dir, tos i falta d’aire) han de separar-se de la resta d’empleats i clients i ser enviats a casa immediatament.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUP CONSULTOR estem preparats per afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip de Direcció LLLADÓ GRUP CONSULTOR

934 646 210

consultor@lladogrup.com