Comunicat Lladó Grup Consultor

Dubtes i Mesures Autònoms davant el COVID-19

Dubtes i Mesures Autònoms davant el COVID-19

El Govern ha aprovat una nova prestació extraordinària per a treballadors i treballadores per compte propi amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius sobre els seus negocis de la pandèmia del COVID-19 en  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

  • Autònoms societaris? SI, i en les mateixes condicions que un autònom amb activitat de persona física.
  • Autònom col·laborador (cònjuge, fills, etc.) ? Si, i en les mateixes condicions que un autònom amb activitat de persona física.
  • Administrador d’empresa.
  • Soci de cooperatives.
  • Socis comunitaris de bens.

Hi ha algun període mínim de cotització per a sol·licitar-la?

No, per a sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar d’alta en algun dels règims i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials.

Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social?

Sí, la Seguretat Social permetrà als qui no estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.

També poden demanar-ho els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

Sí, els autònoms que tinguin treballadors a càrrec seu i hagin hagut de tancar per la declaració de l’estat d’alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% poden presentar un ERTE per als seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació extraordinària.

Aquesta prestació suposa que qui no ingressi no paga cotitzacions?

Aquesta prestació va més enllà. La prestació consisteix en el fet que qui causi dret a l’ella no sols la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions i se li tindrà per cotitzat.

Si cessen l’activitat, han de renunciar a les bonificacions de les quals gaudeixin, condicionades al manteniment de l’activitat, com la tarifa plana?

No, en aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat, per la qual cosa podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.

Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a continuar prestant servei, com els taxistes?

Podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d’almenys un 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l’activitat.

S’ha de tramitar les baixes a hisenda i seguretat social ?

 No es necessari gestionar les baixes.

Què passa si es té una tarifa plana (bonificació quota autònoms), et pot arribar a perdré si se sol·licita la prestació?

No es perd la bonificació, el temps que duri la prestació es considerarà com efectivament cotitzat.

Com es reconeixerà la pèrdua de facturació d’un autònom?

En el cas que la seva activitat estigui directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant l’aportació del Model Alta fiscal (Mod. 036-037) acreditatiu de l’activitat desenvolupada. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març , han d’acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior, s’han d’aportar els documents comptables i de registre necessaris que acreditin la facturació emesa.

 

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUP CONSULTOR estem preparats per afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip de Direcció LLLADÓ GRUP CONSULTOR

934 646 210

consultor@lladogrup.com