Josep Cid, Soci Director de l’Àrea Fiscal asistirà a la Trobada Cambra. Taula Rodona a Badalona. Responsabilitat tributària dels Administradors

FORMACIÓ Objectius Informar de les diferents figures existents en quant a la responsabilitat tributària i consideracions d’aspectes relacionats amb les infraccions i del procediment de derivacio, tot això, davant de les actuacions que en aquest sentit s’han iniciat, cada vegada més habitualment, per part de l’Administració Tributària.   Destinataris Administradors i directius de les societats.…

Becaris i prevenció de riscos

Els becaris no tenen la consideració de treballadors per compte aliè, i pot semblar que les empreses no han de complir cap tipus d’obligació respecte a aquest col·lectiu. No obstant això, res més lluny de la realitat, ja que no només cal donar-los d’alta i cotitzar per ells en el supòsit que se’ls aboni alguna…

L’ Advocat informa: Nou cas d’èxit en la reclamació de Preferents

Els èxits en reclamació de productes bancaris de Lladó Grup Consultor continuen arribant de la mà de sentències favorables en matèries de preferents, deutes subordinades, subscripcions d’accions i clàusules sòl. L’última és la sentència de data 31 de Març de la secció quarta de l’Audiència Provincial de Barcelona que confirma la de primera instància en…