Requisits de la reducció en l’Impost de successions i donacions en l’activitat d’arrendaments d’immobles

A partir de  l’1 de gener de 2015 per tal que l’arrendament d’immobles sigui considerat activitat econòmica únicament es requerirà d’un treballador a jornada completa (i no d’un local afecte de forma exclusiva, com passava fins el 31 de desembre de 2014). Complint aquesta condició, l’arrendament es considera activitat econòmica a efectes d’IRPF, de l’Impost…

Comptabilitat de petites associacions

La reforma realitzada en l’impost sobre societats, d’aplicació general pels exercicis iniciats l’any 2015, comporta, entre moltes altres qüestions, un canvi substantiu per a aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre que fins ara no estaven obligades a presentar l’impost sobre societats, al eliminar el mínim d’exempció que fins el 31 de desembre de…

Sap vostè que… Hi ha noves taules d’amortització

De nou us comentem novetats de la reforma fiscal del 2015 i aquesta vegada parlarem de les taules d’amortització dels actius en les empreses. Des del 2015, s’apliquen noves taules d’amortització més senzilles que les anteriors, implicant alguns canvis que a continuació comentem: –          S’aplicarà una taula comuna per a tots els sectors d’activitat. –         …

“LOPD a Cost zero”: La fundació tripartida respon…

En relació amb l’article publicat en “Expansion.com”, en el que s’aboquen declaracions realitzades per l’Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP) al•lusives a “la inacció dels poders públics davant l’existència d’empreses que aprofitin els dons de la Fundació Tripartit per oferir serveis gratuïts” i a “la inacció de la Fundació Tripartida les empreses LOPD Cost i…