Sap vostè que… Les modificacions en el reglament d’IRPF

Aquest mes de juliol de 2015 s’han introduït modificacions en l’actual reglament de Renda de les Persones Físiques (IRPF). En relació amb el règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol, hi ha modificacions en la quantificació del deute tributari, així com en la documentació. Respecte a l’exempció de la indemnització per acomiadament o cessament,…

L’advocat informa: Contingut mínim d’una carta d’acomiadament objectiu per causes econòmiques

La Sentència del Tribunal Suprem, sala 4ª, del Social de 12 maig 2015, ha unificat criteri respecte al contingut mínim de la carta d’acomiadament objectiu per causes econòmiques. S’exigeix ​​com a primer requisit formal l’existència de comunicació escrita al treballador expressant la causa generant actualment, el seu incompliment, la declaració judicial d’improcedència de l’acomiadament objectiu…

L’audiència nacional ratifica la primera “Sentencia Cookies” de la AEPD

L’Audiència Nacional ha desestimat el recurs contenciós- administratiu con la resolució de 12-3-2014 que confirmava en reposició la resolució de 14/1/2014 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: Imposar a la entitat….. per una infracció de l’article 5.1 i 2 de la LOPD, tipificada com a lleu a l’article 44.2.c d’aquesta normal, una multa de…

L’advocat informa… Èxit en la reclamació de nul.litat de les clàusules sòl

La Sentència recent del Tribunal Suprem de data 29 d’abril de 2015 resolt , novament, i aclareix la interpretació sobre la nul·litat de les clàusules sòl i els seus efectes retroactius. Per tant estem davant d’un altre èxit dels consumidors i usuaris que consolida la teoria de nul.litat d’aquestes clàusules . El Tribunal Suprem ha…

Canvis en la formació bonificada

Des del passat 24 de març estan en vigor algunes novetats relatives a la formació bonificada. Duració. Si els empleats es presenten a cursos de curta durada, ara serà més fàcil bonificar els costos. En aquest sentit, serà suficient que l’acció formativa tingui una duració mínima d’una hora. Fins ara s’exigia que la duració fos…