Entén el rebut de la llum?

Entendre el rebut de la llum sempre ha estat una tasca complicada, però ho és més des del passat 1 d’octubre amb la nova facturació. Per aquesta raó, la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha iniciat un simulador perquè els consumidor amb comptador intel·ligent comprovin la seva factura. Aquesta eina està pensada perquè…

Sap vostè que… S’eleva el límit per ajornaments de pagament a Hisenda

Als contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris, s’aplica la xifra sense necessitat d’aportar garanties a 30.000 euros en total, en lloc dels 18.000 euros fins data d’avui. Quan se superi aquesta xifra computant tots els deutes amb Hisenda, serà necessari presentar garanties en forma d’aval bancari, garantia hipotecària o assegurança de…

Nou cas d’èxit judicial: Lladó Grup ha guanyat una reclamació contra Bankia

Novament LLADO GRUP CONSULTOR ha assolit un nou èxit judicial arrel de contractes subscrits entre particulars i les entitats financeres. En aquest cas hem obtingut sentència favorable com a conseqüència de la reclamació de nul·litat del contracte d’adquisició d’accions de l’entitat BANKIA SA. La qüestió bàsica és que hem pogut demostrar que BANKIA no va…

Comentaris a la resolució de la Dirección General de los registros y del notariado

Recentment, en data 30 de setembre de 2015, aquesta Direcció ha publicat una resolució on ve a establir, respecte a les retribucions dels administradors, segons es tracti d’òrgans unipersonals o col·legiats: Les regles que regeixen la remuneració dels administradors en la seva condició coma tals, no són les mateixes que les que ho fan per…

Què protegir?

Els virus cada vegada són més sofisticats i el cost dels atacs sobrepassa als 350.000 milions d’euros. Davant l’absència de fronteres digitals, els experts recomanen la creació d’un organisme internacional i més col·laboració entre països per reforçar la ciberseguretat i fer front a aquestes amenaces. Les empreses cada vegada són majors, i ninguna pot protegir-se…