La responsabilitat dels administradors en un Concurs de Creditors

Administradors Concurs Creditors La responsabilitat dels administradors en un Concurs de Creditors La responsabilitat dels administradors en un Concurs de Creditors pot ser determinant en la qualificació del procés i les seves conseqüències legals. La legislació regula la qualificació del concurs de creditors, els diferents supòsits i les responsabilitats que han d’enfrontar els administradors en…

Details

Guia útil sobre la factura simplificada

Factura simplificada Guia útil sobre la factura simplificada La factura simplificada és un dels documents més habituals que s’emeten o reben en els negocis. Però també és un document que genera dubtes, per ser un instrument capaç de reflectir de manera flexible algunes de les operacions més habituals. La factura simplificada és un document que…

Details

Noves baixes per Incapacitat Temporal

Baixa per Incapacitat Temporal Noves baixes per incapacitat temporal La Seguretat Social reconeix noves baixes laborals, que van entrar en vigor l’1 de juny i són tres noves situacions d’Incapacitat Temporal, incloses  en la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer. La Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer de 2023, garanteix els drets fonamentals…

Details

Com tributa en la Renda, el traspàs d’un local de negoci?

Traspàs local de negoci Com tributa en la Renda, el traspàs d’un local de negoci? És molt freqüent que, en el moment de preparar els documents per a la Renda, sorgeixin dubtes, com pot ser el dubte de si durant l’any anterior s’ha realitzat el traspàs d’un local de negoci. En les següents línies intentarem…

Details

Com s’ha de cotitzar pels becaris

Becaris en l'oficina Com s’ha de cotitzar pels becaris El Reial Decret-llei 2/2023, de 16 de març, introdueix una nova obligació per a les empreses: totes les companyies hauran de donar d’alta en Seguretat Social als becaris. Això és independentment que realitzin pràctiques remunerades o no. L’obligació serà vigent a partir de l’1 d’octubre de…

Details

Mesures fiscals en la nova Llei de l’Habitatge

Mesures fiscals habitatge Mesures fiscals en la nova Llei de l’Habitatge La recent Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, conté mesures fiscals respecte a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Respecte a l’IRPF, s’estableixen diferents percentatges de la reducció que apliquen…

Details

Acomiadament d’un treballador en baixa per Incapacitat Temporal

Acomiadament treballador Acomiadament d’un treballador en baixa per Incapacitat Temporal La recent Llei 15/2022 de 12 de juliol, ha incrementat la protecció davant els acomiadaments, l’accés i les condicions de treball de les persones treballadores que es trobin en incapacitat temporal o baixa mèdica. Anteriorment els Tribunals ja venien estimant l’existència de discriminació i nul·litat…

Details

Operació contra el frau fiscal en la venda de materials de construcció

Magatzem materials de construcció Operació contra el frau fiscal en la venda de materials de construcció L’Agència Tributària (Hisenda o AEAT), posa en marxa una operació contra el frau fiscal en el sector de la venda de materials de construcció. Us presentem un resum de la nota de premsa del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública…

Details