Transparència Salarial obligatòria

Transparència Salarial Transparència Salarial obligatòria La Comissió Europea ha aprovat i publicat en el DOUE l’esperada Directiva UE 2023/970, per la qual es reforça el principi d’igualtat de retribució entre dones i homes. Una Directiva coneguda com la Llei de la Transparència Salarial, que pretén fomentar la igualtat salarial entre els treballadores i treballadors de…

Details

Les preguntes més freqüents sobre la Llei de la Segona Oportunitat

Llei Segona Oportunitat Les preguntes més freqüents sobre la Llei de la Segona Oportunitat La Llei de Segona Oportunitat és un procediment legal que permet cancel·lar deutes a persones físiques en situació d’insolvència. Aquesta llei està pensada perquè particulars i autònoms que no poden fer front a les seves obligacions de pagament eliminin totalment o…

Details

Retribució de socis i administradors

Retribució de socis i administradors Retribució de socis i administradors Des de fa alguns anys Hisenda comprova si la retribució que perceben els socis i els administradors s’ajusta a la normativa legal, per considerar la seva tributació en l’IRPF i la seva deducció com a despesa en l’Impost de Societats. La finalitat d’aquestes actuacions, és…

Details

Les aportacions no dineràries en una Societat Limitada

Aportacions no dineraries Les aportacions no dineràries en una Societat Limitada El capital social d’una Societat de Responsabilitat Limitada (SL), es constitueix una Societat Limitada amb un mínim amb un capital de 3.000 €. Les aportacions han de ser realitzades pels socis i tal com estableix la Llei de Societats de Capital (LSC), el capital…

Details

Hisenda actualitza la compensació per despeses de quilometratge

Despeses de quilometratge Hisenda actualitza la compensació per despeses de quilometratge El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat l’ordre ministerial HFP/792/2023, per la qual s’actualitza la compensació de despeses per quilometratge, la quantia exempta de tributar en l’IRPF passa de 0,19 a 0,26 euros per quilòmetre recorregut, per tant una pujada del 36,8%. Les…

Details

Hisenda pot rastrejar el mòbil dels contribuents

Rastrejar el mòbil Hisenda pot rastrejar el mòbil dels contribuents L’Agència Tributària pot rastrejar el mòbil dels contribuents emparant-se en la Llei de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals. I pot fer-ho a través de les tecnologies de geolocalització que tenen els seus dispositius mòbils, com són el Wifi, el GPS o Bluetooth. Encara que Hisenda…

Details

Últimes mesures fiscals 2023

Últimes mesures fiscals Últimes mesures fiscals 2023 S’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de la Palma, altres situacions de vulnerabilitat i altres modificacions. Necessites assessorament fiscal?Mesures fiscals recents RDL 5/2023 Entre les últimes mesures tributàries aprovades en el Reial…

Details

En què consisteixen les campanyes d’Inspeccions de Treball del 2023?

Campanyes d'Inspeccions de Treball En què consisteixen les campanyes d’Inspeccions de Treball del 2023? La Inspecció de Treball i Seguretat és l’entitat encarregada que es compleixi la normativa en matèria laboral, d’ocupació, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. La Inspecció de Treball i Seguretat ha reforçat la seva activitat aquest 2023, focalitzant…

Details