Responsabilitat subsidiària en la subcontractació

RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA EN LA SUBCONTRACTACIÓ Són responsables subsidiaris davant Hisenda del pagament de les retencions i de l’IVA les persones o entitats que contractin o subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis corresponents a la seva activitat econòmica principal, en la part que correspongui a les obres o serveis objecte de la contractació o subcontractació. Aquesta responsabilitat és subsidiària. Així doncs, abans…

Details

Requisits per una jubilació anticipada?

REQUISITS PER UNA JUBILACIÓ ANTICIPADA? En el 2011 es va aprovar la llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social per a intentar garantir el futur de les pensions públiques, va quedar establert un calendari pel qual l’edat de jubilació ordinària s’aniria retardant fins a aconseguir els 67 anys en 2027. Aquests…

Details

El teletreball i el treball a distància després de l’estat d’alarma

EL TELETREBALL I EL TREBALL A DISTÀNCIA DESPRÉS DE L’ESTAT D’ALARMA El Reial decret llei 28/2020 de 22 de setembre va venir a desenvolupar el treball a distància efectuat de manera regular (no ocasional), inclosa la modalitat de teletreball, dins de les previsions establertes en l’Estatut dels Treballadors i en l’Acord Marc Europeu. No obstant això,…

Details