L’advocat informa….. Pot el treballador deixar sense efecte la seva dimissió dins del termini de preavís?

Una recent Sentència del Tribunal Suprem ha resolt aquesta qüestió considerant, en base al principi de conservació del lloc de treball, que hi ha la possibilitat que el treballador que presenta al seva dimissió la deixi sense efecte dins el termini de preavís. La base d’aquesta qüestió jurídica radica en el fet que el contracte…

Details

El abogado informa….. ¿Puede el trabajador dejar sin efecto su dimisión dentro del plazo de preaviso?

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha resuelto esta cuestión considerando, en base al principio de conservación del puesto de trabajo, que cabe la posibilidad que el trabajador que presenta su dimisión la deje sin efecto dentro del plazo del preaviso. La base de esta cuestión jurídica radica en el hecho de que el contrato…

Details

Sap vostè que… Faci una distribució de dividends

Els beneficis que ha acumulat la seva Societat i no ha distribuït d’exercicis anteriors, així com els beneficis de l’exercici actual, pot repartir-los als socis segons la participació de cadascun d’ells. Faci-ho però tingui en compte aquests consells:  Quan es computa l’ingrés en la seva renda? –          Si el  soci és persona física, el computarà…

Details

Hi ha aplicacions mòbils que no garanteixen la seguretat de les dades personals

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades exposa que la interconnexió digital del “Internet de les coses” i les aplicacions (App) que interactuen amb dades de salut o amb dades personals ens poden perjudicar o comprometre a l’hora de demanar feina o de demanar ajuts al banc. Per aquest motiu l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades…

Details

Model 720: Obligació de declarar els béns i drets situats a l’estranger

Li tornem a recordar l’obligació de presentar la declaració informativa model 720, i el termini per a la seva presentació acaba el proper 31 de març, com a recopilatori de tots aquells béns i drets situats a l’estranger, obligació que afecta a persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol titulars de béns i/o drets,…

Details