Declaracions informatives

Una vegada finalitzat l’any 2014 i iniciat l’any 2015, ens trobem davant un període de presentació de tot un conjunt de Declaracions informatives, que poden afectar a tots aquells residents a Espanya, que bé per ostentar la titularitat de qualsevol classe d’actiu i passius o bé per mantenir relacions comercials amb l’exterior (importacions, exportacions, cobraments…

Details

¿Hasta cuando tenemos que conservar los documentos?

Es bueno volver a recordar por cuanto tiempo debemos conservar los documentos de la empresa, que aunque hay un plazo general según las normas mercantiles de seis años, también debe conocer que hay otros plazos superiores, según circunstancias de la actividad desarrollada. Veamos que otros plazos existen: 1)       La norma mercantil estipula que los libros,…

Details