Més plataformes per comprar de manera segura a Internet

Les e-commerce cada dia s’estan consolidant més. Les avantatges d’obtenir d’una manera segura i ràpida productes que abans no eren accessibles fan que les empreses s’esforcin més a generar confiança mitjançant els sistemes de pagament més sofisticats i segurs. Existeixen quatre pilars de seguretat: autentificació, confidencialitat, integritat i el no-repudi. L’autenticació significa la verificació de…

Details

L’Advocat informa ….. Hipoteques, canviï l’índex IRPH per l’Euríbor

Com ja vam anunciar en una newsletter anterior , els Tribunals estan declarant la nul·litat de les clàusules  de les hipoteques referenciades al tipus d’interès IRPH.  El dia 1 de novembre de 2013, els dos índex de referència hipotecària IRPH Bancs i IRPH Caixes varen desaparèixer i a partir d’aleshores s’aplica l’índex substitutiu. Si l’escriptura…

Details

Sabe usted que… Puedes solicitar a Hacienda 100 euros mensuales los discapacitados y familias numerosas

Se incorporan dos nuevas deducciones en el IRPF para 2015 con la reforma fiscal, beneficiándose en 1.200 euros anuales y en ciertos casos 2.400 euros. ¿Quiénes pueden solicitar esta deducción? Los descendientes o ascendientes con discapacidad y por familia numerosa (tres o cuatro hijos) y serán 1.200 euros anuales, y 2.400 euros en el caso…

Details

Sap vostè que… Poden sol•licitar a Hisenda 100 euros mensuals els discapacitats i les famílies nombroses

S’incorporen dues noves deduccions en l’IRPF per a 2015 amb la reforma fiscal, beneficiant-se de 1.200 euros anuals i en certs casos de 2.400 euros. Qui poden sol·licitar aquesta deducció? Els descendents o ascendents amb discapacitat i per família nombrosa (tres o quatre fills) i seran 1.200 euros anuals, i 2.400 euros en el cas…

Details