Qüestions a tenir en compte si la seva empresa es regeix per un Consell d’Administració

Si la companyia mercantil és Administrada per un Consell d’Administració, en virtut de la modificació a finals de l’any 2014 de la Llei de Societat de Capital, cal tenir en compte algunes qüestions de les quals en volem destacar les tres següents : El Consell d’Administració haurà de reunir-se, al menys, una vegada al trimestre.…

Details

Recuperi l’IVA

L’impagament és un dels pitjors problemes als que s’enfronten les Pimes i els autònoms. Sempre existeix la possibilitat que els tercers no abonin les factures pels serveis prestats o productes. Per alleujar aquest mal, l’Agència Tributària ha facilitat la recuperació de l’IVA que hagi liquidat una vegada sàpiga que el client no abonarà la factura.…

Details

Régimen de Conflicto de Intereses de los Administradores de las Sociedades

El Administrador de la Sociedad es aquella figura jurídica que recae, según el régimen de administración de cada empresa, sobre una persona, dos o más de forma solidaria o mancomunada o bien a un Consejo de Administración. Sus funciones de representación, decisión y ejecución de estrategia de negocio y capacidad de decisión está perfectamente delimitada…

Details

Conflicte d’Interessos dels Administradors de les Societats

L’Administrador de la Societat és aquella figura jurídica que recau , segons el règim d’administració de cada empresa, sobre una persona , dos o més de forma solidària o mancomunada o bé a un Consell d’Administració. Les seves funcions de representació , decisió i execució de estratègia de negoci i capacitat de decisió està perfectament…

Details