Protecció de dades en grups de WhatsApp amb clients o empleats

L’ús de WhatsApp és una pràctica habitual, tant en l’entorn comercial, com en el d’atenció al client o el laboral. La comunicació a un únic contacte, en general*, queda coberta per la normativa de protecció de dades, ja que el número de telèfon es considera necessari per a l’execució d’un contracte o la negociació prèvia…

Details

Kit Digital: Què és el test de maduresa digital?

El programa Kit Digital, té com a objectiu ajudar a digitalitzar a les petites i mitjanes empreses. Es tracta d’una ajuda que s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i compta amb més de 3.000 milions d’euros a repartir en els pròxims dos anys per a aquelles empreses que el sol·licitin. Un programa…

Details

Com cobren els socis en una societat?

Si vostè realitza una activitat professional a través d’una societat, ha de conèixer que les operacions entre una societat i els socis que ostenten almenys un 25% del capital, han de valorar-se a preus de mercat, ja que tot el valor afegit l’aporta el treball dels socis professionals. Doncs bé, Hisenda acceptarà la retribució declarada…

Details

Estàs pensant vendre la teva empresa?

Els socis d’una empresa poden tenir motius diversos per plantejar-se la seva venda.  Com pot ser per falta d’il·lusió per seguir amb el negoci, falta d’entesa entre ells sobre com orientar el futur, necessitat de realitzar inversions i no tenir els suficients fons per executar-les, o bé no es volen aportar, etc., per això una…

Details

Com afecta la reforma laboral als contractes fixos discontinus?

El Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre que recull la nova reforma laboral 2022, introdueix importants canvis en matèria de contractació, com és en els contractes fixos discontinus. Un dels objectius principals de la reforma laboral és desincentivar la contractació temporal. L’entrada en vigor dels canvis en aquesta matèria es produirà als 3 mesos…

Details

Com tributa un treballador desplaçat a l’estranger?

Existeix un tractament fiscal especial per als treballadors de les empreses que envien a un empleat a l’estranger i sempre que es compleixin uns certs requisits, el treballador pot optar entre dos règims que els permeten reduir la seva tributació per IRPF. Quins són els règims que permeten reduir la tributació a un empleat a…

Details

Pla Control Tributari per a 2022

Com cada any s’han publicat i aprovat les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner del 2022 que segueix la mateixa estructura que el Pla d’Objectius anuals i firen entorn de cinc grans pilars. Quins són els pilars del Pla de Control Tributari 2022? Informació i assistència. Prevenció dels incompliments. El funcionament…

Details

Com han de tributar els administradors en una societat?

És molt convenient tenir clar el tractament de la retribució dels administradors de la societat, perquè hi ha una campanya de la inspecció d’Hisenda sobre aquesta qüestió i la intenció és fer actes si no s’actua correctament. Diferents tractaments fiscals segons les funcions Una cosa és la funció d’administrador, una altra la de director general…

Details