Andorra estreny el control sobre l’efectiu en bancs i duanes

L’adopció, per part del sistema financer andorrà, de la llei de Cooperació Internacional de Lluita contra el Blanqueig de Capitals, comportarà, entre d’altres, canvis importants en l’operativa d’ingrés i retirada de fons superiors als 10.000 euros. Aquestes operacions requereixen ja, des l’1 de gener del 2016, que siguin declarades en la duana andorrana mitjançant un…

Details

Google recula davant de protecció de dades i modifica part de la seva política de privacitat per ajustar-se a la llei

Google realitza canvis en la seva política de privacitat després de que en el 2013 sancionessin a la companyia amb 900.000 euros per tres infraccions greus de la normativa de protecció de dades. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha participat recentment en la reunió plenària del Grup d’Autoritats europees de protecció de dades…

Details

Cambios de la rebaja fiscal a partir del 1 de enero de 2016

Para el año 2016 se producen modificaciones en los tipos de retención de los diversos rendimientos y ganancias patrimoniales Las principales medidas, a efectos prácticos, básicamente son: – Rendimientos del trabajo: se establece una nueva tabla por el cálculo de retenciones, aplicable a los rendimientos que se satisfagan a partir del 1 de enero de 2016.…

Details

Canvis de la rebaixa fiscal a partir de l’1 de gener de 2016

Per l’any 2016 es produeixen modificacions en el tipus de retenció dels diversos rendiments i guanys patrimonials Les principals mesures, a efectes pràctics, bàsicament són: – Rendiments del treball: s’ha establert una nova taula per el càlcul de retencions, aplicable als rendiments que es satisfacin a partir del 1 de gener de 2016. La retenció a…

Details