Sap vostè que… Hi ha avantatges fiscals per majors de 65 anys

Cal saber que els majors de 65 anys tenen uns beneficis fiscals, que no existeixen per edats inferiors. Un d’ells és la possibilitat, quan tingui aquesta edat, de transmetre l’habitatge habitual sense tributar res a la declaració de renda de les persones físiques (l’IRPF), o sigui que està exempt de tributar el benefici patrimonial que…

Details

Las empresas deberán controlar y prevenir los delitos de sus empleados

Desde el 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de delitos contra la Hacienda pública y, desde el pasado verano, la ley establece que los programas de prevención de delitos pueden librar a las empresas de ser condenadas. Por ejemplo, Industrial & Construction Bank Corporation (ICBC) sostiene que los principios de la entidad se…

Details

Els bancs fan modificacions per introduir la “clàusula zero”

Per tal d’introduir una “clàusula zero“, que fixa a 0 el nivell mínim de tipus d’interès a pagar, els bancs espanyols estan realitzant modificacions en els contractes dels comptes corrents i les condicions que s’apliquen a les noves hipoteques. D’aquesta manera, els bancs intenten protegir-se davant la caiguda que està patint l’Euribor a dotze mesos,…

Details