Implicacions pràctiques del reglament general de protecció de dades per les empreses en període de transició

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de dades (RGPD). Encara que no començarà ha aplicar-se fins dos anys després, és important que les organitzacions vagin adaptant els seus processos, perquè la nova normativa suposa una gestió diferent de la que s’estava fent. Consentiment El RGPD requereix…

Details

Implicaciones prácticas del reglamento general de protección de datos para para las empresas en el periodo de transición

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Aunque no comenzará a aplicarse hasta dos años después, es importante que las organizaciones vayan adaptando sus procesos, ya que la nueva normativa supone una gestión distinta de la que se viene empleando. Consentimiento El RGPD requiere que…

Details