Obligación de registro de la jornada diaria de los trabajadores y campaña de inspección de la Seguridad Social para el control del tiempo de trabajo y horas extraordinarias

En nuestra circular de enero de 2014 ya informábamos de la obligatoriedad del registro de diario de la jornada y horario de los trabajadores a tiempo parcial como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre. Dicha obligación ya ha existido siempre al respecto de los trabajadores que realizan…

Details

Recaptació executiva per part de l'Agència Tributària de Catalunya

Els plans d’ampliació d’activitat de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), comencen a caminar amb una sèrie de mesures que desembocaran en el termini d’un any en la recaptació integral d’impostos propis i cedits com és l’Impost de Successions i Donacions que recapta directament la Generalitat i al mateix temps es van posant les bases a…

Details