Declaració Intrastat

Si la teva empresa realitza lliuraments o adquisicions intracomunitàries de mercaderies, hauràs de presentar la declaració estadística Intrastat si supera uns certs límits. Una normativa europea gestionada per AEAT. La declaració de Intrastat és una normativa que permet l’obtenció de les dades necessàries per a l’elaboració de l’estadística dels intercanvis de béns entre Estats membres…

Details

Novetats en les Notificacions electròniques

Des de principis d’aquest any 2022, s’han produït canvis substancials en la tramitació i gestió de les Notificacions electròniques (NEOS en endavant), que afecten a tots els obligats a comunicar-se amb totes les Administracions Públiques i Organismes Públics, com són tot tipus de societats, associacions, fundacions, comunitats de béns entre d’altres. El gran canvi és…

Details

Quin conveni aplicar si l’empresa té diverses activitats?

No és estrany que una empresa desenvolupi diverses activitats, ja sigui a vegades per diversificació del negoci o de creixement. En aquests casos sorgeixen dubtes sobre quina mena de convenis aplicar, si un únic conveni col·lectiu o si s’ha d’aplicar el conveni vigent en cadascuna de les activitats. I és important saber que una mala…

Details

Qui ha de relacionar-se electrònicament amb Hisenda?

Les persones físiques incloses en el cens de professionals, empresaris i retenidors, estaran obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT-Hisenda), d’acord amb un Reial decret que es troba en tràmit. Hisenda segueix amb l’objectiu que els empresaris i professionals, a relacionar-se a través de mitjans electrònics…

Details

Dates finalització de moratòries sobre mesures Covid-19

El passat 20 de març de 2020 es van haver de prendre importants mesures de política econòmica i social amb l’objectiu principal de protegir diferents col·lectius i mitjançant diferents instruments de suport de liquiditat i solvència de les empreses i autònoms davant d’una crisi sanitària i econòmica derivada de la Covid-19. La persistència de la…

Details

Què és una factura electrònica?

La Direcció General de Tributs aclareix que les factures digitalitzades són factures electròniques sempre que compleixin una sèrie de requisits, i això suposa un estalvi significatiu de despeses i ineficiències de producció, per això és molt més eficaç emetre factures de manera electrònica. Com ha de ser una factura electrònica? El contingut ha de ser…

Details