Responsabilitat de l'Administrador amb càrrec caducat

L’incompliment de la presentació i pagament d’obligacions tributàries i de seguretat social pot donar lloc a una derivació de responsabilitat als administradors, en concret, a l’últim inscrit encara que aquest estigui caducat. Així ho ha conclòs el Tribunal Suprem en dues sentències recents: només cal que consti el càrrec d’administrador social inscrit en el Registre…

Details

¿Responsabilidad del Administrador con cargo caducado

El incumplimiento de la presentación y pago de obligaciones tributarias y de seguridad social puede dar lugar a una derivación de responsabilidad a los administradores, en concreto, al último inscrito aunque éste esté caducado. Así lo ha concluido el  Tribunal Supremo en dos Sentencias recientes: basta que conste el cargo de administrador social inscrito en…

Details

Sesión en el BCIN para presentar la manera más eficiente de internacionalizar una empresa en el mercado chino

Apreciado/da empresario/a.   Nos complace invitarl@ a la próxima sesión que realizaremos en el BCIN para presentarle la manera más eficiente de internacionalizar sus productos y servicios en un mercado tan atractivo como el chino, concretamente la región de Shenzhen. Día y hora: jueves, 6 d’Octubre de 2016, a las 18.00 h. Lugar: BCIN – Badalona Centre Internacional…

Details

Sessió al BCIN per presentar la manera més eficient d'internacionalitzar una empresa al mercat xinès

Benvolgut/da empresari/a. Ens plau convidar-l@ a la propera sessió que realitzarem al BCIN per presenta-li la manera més eficient d’internacionalitzar el seus productes i serveis en un mercat tan atractiu com el xinès, concretament la regió de Shenzhen. Dia i hora: dijous, 6 d’Octubre de 2016 a les 18.00 h. Lloc: BCIN – Badalona Centre Internacional de Negocis –…

Details