La contaminación aumenta el riesgo de Alzheimer

Los efectos nocivos de la contaminación sobre nuestro cerebro son cada vez más cuantiosos. Por primera vez, un equipo de científicos ha detectado en el tejido cerebral humano cantidades abundantes de nanopartículas magnéticas, que se encuentran frecuentemente en el aire contaminado de las grandes ciudades como Tokio, Bombay o Ciudad de México, de donde procedían…

Details

Acord d’integració d’ETB XARXA D’ASSESSORAMENT INTEGRAL amb LLADÓ GRUP CONSULTOR

Durant el mes de juliol ens vam posar en contacte amb tots vostès, per fer-los coneixedors que el servei d’assessorament i gestió laboral que els prestem es traslladava a les oficines de LLADÓ GRUP CONSULTOR, situades en el Carrer Sant Domènec, núm. 39-41, 08911 de Badalona. Avui ens adrecem novament a vostès, per a comunicar-los…

Details

Les transferències internacionals de dades en el nou reglament Europeu (2016/679) de protecció de dades

Novetats del Reglament europeu (2016/679) de protecció de dades Transferències basades en una decisió d’adequació 1. Podrà realitzar-se una transferència de dades personals a un tercer país o organització internacional quan la Comissió hagi decidit que el tercer país, un territori o un o diversos sectors específics d’aquest tercer país, o l’organització internacional que es…

Details

Las transferencias internacionales de datos en el nuevo reglamento europeo (2016/679) de protección de datos

Novedades del Reglamento europeo (2016/679) de protección de datos Transferencias basadas en una decisión de adecuación 1. Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional cuando la Comisión haya decidido que el tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización…

Details