Què és una S.G.R.? Coneixes la Societat de Garantia Recíproca catalana?

Recentment, Espai114 ha contactat amb responsables d’Avalis Catalunya SGR per tal de conèixer i disposar en cartera d’aquesta nova via de suport al finançament empresarial. Avalis pot donar viabilitat a operacions financeres afegint la seva garantia. Les Societats de Garantia Recíproca són societats sense ànim de lucre i àmbit d’actuació específic (autonomies o sectors). Avalis…

Details

La figura del Delegat de Protecció de Dades

Novetats del Reglament Europeu (2016/679) de Protecció de Dades. El nou Reglament Europeu (2016/679) de Protecció de dades contempla, entre molts altres aspectes, la figura de el “Delegat de Protecció de Dades” (DPD), que comença ja a popularitzar-se per la seva denominació en anglès: “Data Protection Officer” (DPO). Així ho descriu la normativa: Designació del…

Details

Sentència del TJUE sobre la indemnització dels contractes temporals

És motiu d’aquesta comunicació la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 14 de setembre de 2016 arran d’una petició de decisió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid arran de les indemnitzacions corresponents als contractes d’interins i els temporals i les diferències d’indemnització amb els contractes fixes…

Details

La figura del "delegado de protección de datos" (DPD)

Novedades del Reglamento europeo (2016/679) de protección de datos El nuevo Reglamento europeo (2016/679) de protección de datos contempla, entre otros muchos aspectos, la figura del “Delegado de protección de datos” (DPD), que empieza ya a popularizarse por su denominación en inglés: “Data protection officer” (DPO) Así lo describe la normativa: Designación del delegado de…

Details

Li correspon al treballador una indemnització per trasllat de centre de treball?

Una recent Sentència de 12 de Juliol de 2016 aclareix si correspon al treballador una indemnització per trasllat de centre de treball. No s’origina indemnització econòmica a favor del treballador el trasllat de centre de treball que no suposi canvi de domicili i respectant la categoria i funcions, per tractar-se d’una modificació accidental del contracte…

Details

¿Le corresponde al trabajador una indemnización por traslado de centro de trabajo?

Una reciente Sentencia de 12 de Julio de 2016 aclara si corresponde al trabajador una indemnización por traslado de centro de trabajo. No se origina indemnización económica a favor del trabajador el traslado de centro de trabajo que no suponga cambio de domicilio y respetando la categoría y funciones, por tratarse de una modificación accidental…

Details