Dret del distribuïdor a la indemnització per clientela

En els casos d’extinció d’un contracte de distribució o concessió, la compensació per clientela no s’aplica de forma automàtica sinó que, el distribuïdor, per tenir dret a ella, haurà de provar l’efectiva aportació de clientela i el seu potencial aprofitament per part de l’empresa principal. Així s’ha pronunciat el Tribunal Suprem mitjançant una Sentència de…

Details

¿Qué es una S.G.R.? ¿Conoces la Sociedad de Garantía Recíproca catalana?

Recientemente, Espacio114 ha contactado con responsables de Avalis Cataluña SGR para conocer y disponer en cartera de esta nueva vía de apoyo a la financiación empresarial. Avalis puede dar viabilidad a operaciones financieras añadiendo su garantía. Las Sociedades de Garantía Recíproca son sociedades sin ánimo de lucro y ámbito de actuación específico (autonomías o sectores).…

Details