Sentència del TJUE sobre la indemnització dels contractes temporals

És motiu d’aquesta comunicació la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 14 de setembre de 2016 arran d’una petició de decisió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid arran de les indemnitzacions corresponents als contractes d’interins i els temporals i les diferències d’indemnització amb els contractes fixes…

Details

Els arrendaments d'habitatges estan subjectes al pagament d'ITP

Els arrendaments de locals, naus o oficines, estan subjectes a l’IVA, no tributant per l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), doncs són incompatibles. En canvi, l’arrendament d’habitatges està exempt d’IVA i està subjecte al pagament d’ITP. Tingui en compte tant si és propietari o llogater, ja que hi ha molts contribuents que se n’obliden o no…

Details