Notificacions electròniques a l’estiu

Notificacions electròniques a l’estiu Els mesos d’estiu són intensos de treball sobretot en la presentació d’impostos. Després d’aquestes gestions, cal tenir en compte que Hisenda no descansa a l’estiu i, és probable que arribin notificacions per part de les Administracions. Les notificacions electròniques s’entenen com realitzades després de 10 dies naturals des de la data…

Details

Hisenda avisa sobre les obligacions dels cotxes d’empresa

Hisenda avisa sobre les obligacions dels cotxes d’empresa Hisenda està enviant comunicacions a empreses indicant-los que disposa d’informació sobre els seus vehicles i recordant-los que han de complir amb les obligacions en IRPF derivat de l’ús particular per part dels treballadors, i que no hagin estat declarades com a retribució en espècie a favor d’aquests,…

Details

Les noves quotes d’autònoms a partir del 2023

Les noves quotes d’autònoms a partir del 2023 El Ministeri de la Seguretat Social, que dirigeix José Luis Escrivá, ha aconseguit tancar el consens amb els agents socials i les principals organitzacions d’autònoms per al desplegament d’una reforma de gran importància, entre 2023 i 2025. S’estableixen 15 trams d’ingressos amb quotes entre els 200 euros…

Details

Acords de confidencialitat

Acords de confidencialitat Cada vegada més les empreses adopten metodologies de treball, com el teletreball o treball hibrido, que impliquen tractar diàriament volum de dades i a vegades dades importants per a l’empresa. Amb l’avanç de la tecnologia i el context dels últims anys, un acord de confidencialitat es converteix davant aquestes situacions, en una…

Details

Diferències entre un contracte fix discontinu i un contracte indefinit

Diferències entre un contracte fix discontinu i un contracte indefinit Limitar la contractació temporal i impulsar el caràcter indefinit de les relacions laborals entre treballador i empresari, és un dels principals objectius de la reforma laboral aprovada el desembre passat del 2021. A continuació, explicarem les diferències entre un contracte fix discontinu i un contracte…

Details