Difusió d’imatges sense el consentiment de les persones que apareixen en elles

Al desembre va aparèixer al blog del lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el text que reproduïm a continuació. Quan diu “sopars nadalencs”, es pot fer extensiu a qualsevol reunió, acte, celebració… Cal destacar el tema de la “reputació digital“, la “configuració de la privacitat” i “sol·licitar l’eliminació de fotos i/o vídeos“.…

Details

NUL, per discriminatori, l’acomiadament en situació de baixa

La sentència del Jutjat del Social nº 33 de Barcelona de data 23 desembre 2016 reconeix per primera vegada la nul·litat d’un acomiadament per discriminatori. Es dóna el cas que el treballador es troba en una situació d’incapacitat temporal, concretament per un accident laboral. Fins ara, moltes sentències fallaven aquest acomiadament com a improcedent, però en aquesta ocasió…

Details

Préstamos para proyectos empresariales en Badalona

El Ayuntamiento de Badalona, conjuntamente con la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, concederá préstamos para proyectos empresariales que impulsen la creación y mantenimiento de la ocupación de la ciudad. Algunas de las condiciones de los préstamos reintegrables son las siguientes: • Importe máximo: 25.000 € • Tipo de interés: 0% • Carencia: Posibilidad de cuotas reducidas los…

Details

Préstecs per a projectes empresarials a Badalona

L’Ajuntament de Badalona, conjuntament amb la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, concedirà préstecs per a projectes empresarials que impulsin la creació i manteniment de l’ocupació a la ciutat. Algunes de les condicions dels préstecs reintegrables són les següents: • Import màxim: 25.000 € • Tipus d’interès: 0% • Carència: Possibilitat de quotes reduïdes els sis primers…

Details

Instalación de cámaras para el control de los empleados

El Tribunal Supremo (TS) ha venido matizando, en sus últimas sentencias relacionadas, los requisitos formales para la instalación de sistemas de vigilancia en los centros de trabajo y el uso válido de las vídeo grabaciones como prueba para el despido disciplinario de los empleados. Ya se había establecido con anterioridad la no exigencia del consentimiento…

Details

Instal·lació de càmeres pel control dels empleats

El Tribunal Suprem (TS) ha vingut matisant, en les seves últimes sentències relacionades, els requisits formals per la instal·lació de sistemes de vigilància als centres de treball i l’ús vàlid de les vídeo gravacions com a prova per l’acomiadament disciplinari dels empleats. Ja s’havia establert amb anterioritat la no exigència del consentiment dels empleats per…

Details