Incentius per a les empreses amb baixa sinistralitat

El nou Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres pel qual es regula el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. Els objectius són agilitar i simplificar el procés de sol·licitud, reconeixement i abonament de l’incentiu, implantar un sistema objectiu centrat…

Details

Avaluació d’impacte

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) contempla l’”Avaluació d’Impacte sobre la Protecció de Dades“. De què estem parlant? En aquells suposats casos de: Elaboració de perfils sobre la base del qual es prenen decisions que produeixin efectes jurídics sobre els interessats, o que els afectin significativament de manera similar. Tractament a gran escala…

Details