Atenció a la rescissió del contracte de lloguer d’un local de negoci per jubilació

Una sentència de l’Audiència Provincial de Saragossa assenyala que “la jubilació de l’arrendatari determina l’extinció del contracte d’arrendament independentment que aquell continuï al capdavant de l’activitat empresarial o comercial realitzada al local”. La Sentència confirma que un comerciant haurà de desocupar el local i l’habitatge annexa al negoci en els quals venia treballant i vivint…

Details

Atención a la rescisión del contrato de alquiler de un local de negocio por jubilación

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza señala que “la jubilación del arrendatario determina la extinción del contrato de arrendamiento independientemente de que aquel continúe al frente de la actividad empresarial o comercial realizada en el local”. La Sentencia confirma que un comerciante tendrá que desocupar el local y la vivienda anexa al negocio…

Details

Terminis màxims per remetre les factures

Per raons administratives, les empreses no emeten les factures cada dia, fen-t’ho setmanalment, quinzenalment o mensualment si els clients són empreses, ja que si són particulars s’han d’emetre el mateix dia de l’operació. Què passava fins a 2016? Fins a aquest any eren d’aplicació les següents regles: Expedició: Les factures per operacions realitzades en el…

Details

Nova start-up tecnològica

Joves empresaris catalans assessorats per LLADO GRUP CONSULTOR, uneixen les seves respectives empreses digitals, per constituir Mobile Digital Projects Hub S.L. L’objectiu és oferir solucions 360 en l’àmbit mobile i web. Els podeu trobar a www.fujihub.io Des de Lladó Grup Consultor n’estem segurs que sentirem a parlar de les seves solucions i els desitgem molts èxits.…

Details

Nueva start-up tecnológica

Jóvenes empresarios catalanes asesorados por LLADO GRUPO CONSULTOR, unen sus respectivas empresas digitales, para constituir Mobile Digital Projects Hub S.L. El objetivo es ofrecer soluciones 360 en el ámbito mobile y web. Los podéis encontrar a www.fujihub.io Desde Lladó Grupo Consultor estamos convencidos que oiremos hablar de sus soluciones y les deseamos muchos éxitos.

CAMPANYA CLÀUSULA SÒL

LLADÓ GRUP CONSULTOR com a despatx pioner en la reclamació de clàusules abusives en els contractes financers i, en particular, de la clàusula sòl obtenint sentències favorables pels nostres clients, estem duent a terme una campanya d’assessorament legal i financer. Aquesta tracta sobre l’existència i aplicació de la clàusula ens els contractes d’hipoteques dels consumidors…

Details