De la “Inscripció de fitxers en L’AEPD” al “Registre d’activitats”

Com ens recorda en el seu blog l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, “l’obligatorietat actual d’inscriure els fitxers per part d’aquells que tracten dades serà substituïda a partir del 25 de maig de 2018 per la de comptar amb un registre d’activitats”. Així doncs, desapareixerà la primera de les obligacions del responsable del tractament (la…

Details

Segona Sentència del Suprem que anul·la l’obligació de registre horari

De forma definitiva les empreses no tenen l’obligació de portar un registre diari de les hores de treball dels seus empleats. La segona sentència de data 20 d’abril de 2017 anul·la la condemna imposada a una empresa d’establir un sistema de registre de la jornada de la plantilla creant jurisprudència per ser la segona sentència del…

Details

¡¡Nuevo y afecta a las sociedades!! Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas

Recientemente se han creado tres nuevos impuestos en Cataluña y ahora hay que dar entrada a otro nuevo que es el Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas que se ha aprobado en el Pleno del Parlamento del pasado 26 de Abril y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña.…

Details