Amortitzi més ràpid els actius

El sistema habitual d’amortització d’actius és utilitzant les taules oficials on s’estableixen uns coeficients d’amortització màxims, però en certs casos la seva empresa pot computar una amortització superior, amb l’avantatge de reduir el pagament de l’Impost de Societats. Aquesta amortització superior ha de computar-se de forma correcta, havent de comptabilitzar-se en determinats casos, però en…

Details

5 passos per a dissenyar la transformació digital de la seva empresa

Els experts assenyalen que les empreses que coneixen i entenen les necessitats dels seus clients finals tenen l’èxit garantit. Les tecnologies digitals han redefinit la manera en què la gent fa negocis i ha revolucionat les relacions client-empresa. Ara és possible que les noves empreses siguin capaces de generar prediccions molt precises sobre les necessitats…

Details

5 pasos para diseñar la transformación digital de su empresa

Los expertos señalan que las empresas que conocen y entienden las necesidades de sus clientes finales tienen el éxito garantizado. Las tecnologías digitales han redefinido la manera en que la gente hace negocios y ha revolucionado las relaciones cliente-empresa. Ahora es posible que las nuevas empresas sean capaces de generar predicciones muy precisas sobre las…

Details

“PUNITIVE DAMAGES” i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

Per “Punitive damages” (dany punitiu) s’entén el mecanisme pel qual es condemna a pagar una indemnització, que busca reparar la violació als drets constitucionals dels ciutadans, ocasionats ja sigui per funcionaris del govern o per particulars. Són les quantitats de diners que els tribunals exigeixen pagar amb la fi, no com una indemnització compensatòria, sinó…

Details