Jubilació de l’empresari

Jubilació de l’empresari La jubilació de l’empresari individual produirà l’extinció del contracte de treball sempre que cessi l’activitat empresarial i ningú la continuï desenvolupant. Els treballadors afectats per aquesta extinció tindran dret a la prestació per desocupació i a una indemnització per import d’un mes de salari. Una de les causes per a extingir la…

Details

Té la meva empresa l’obligació d’auditar els comptes anuals?

Té la meva empresa l’obligació d’auditar els comptes anuals? Quan una empresa està en ple creixement, la pregunta de si l’empresa té l’obligació d’auditar els seus comptes anuals, és la pregunta més repetida als professionals i assessors fiscals i comptables. Per això és important per a una empresa saber per a què serveix una auditoria…

Details

Avantatges per a contractar una assessoria empresarial

Avantatges per a contractar una assessoria empresarial Els negocis, les normatives i les obligacions van canviant, per la qual cosa per a una empresa és difícil poder estar al dia de tots aquests canvis. L’assessorament d’uns professionals especialitzats en cadascuna de les matèries que poden afectar directament o indirectament sobre la teva activitat i que…

Details

Noves mesures contra la morositat

Noves mesures contra la morositat La Llei Crea i Creix introdueix noves obligacions d’informació per a lluitar contra la morositat, com són la incorporació de la factura digital, subvencions només als no morosos i inclusió preceptiva del període mitjà de pagament en la memòria a presentar al Registre Mercantil els comptes anuals. La nova Llei…

Details

Per què implementar un Pla de Compliance en la teva empresa?

Per què implementar un Pla de Compliance en la teva empresa? La majoria dels empresaris creuen que implementar un pla de compliance serveix per a evitar sancions per infraccions tributàries o administratives o la imposició de penes per la comissió de delictes, però aporta molts més avantatges a les empreses. No disposar d’un pla de…

Details

Noves facilitats per a la creació d’empreses

Noves facilitats per a la creació d’empreses La Llei Crea i Creix és una proposta de reforma inclosa en el Pla de Recuperació que té l’objectiu de millorar les condicions per al desenvolupament de l’activitat empresarial. Impulsant la creació d’empreses, els obstacles a l’activitat econòmica i lluitar contra la morositat. Una de les mesures més…

Details

Les claus de la factura electrònica

Les claus de la factura electrònica La factura electrònica fins ara a Espanya només era obligatòria per a les transaccions que realitzen les empreses amb l’Administració Pública. Però després de l’aprovació de la Llei Crea i Creix la factura electrònica passa a ser obligatòria per a autònoms i empreses. La factura electrònica s’ha convertit en…

Details