L’empresa pot llegir el correu electrònic dels seus treballadors?

Llegir el correu electrònic corporatiu d’un treballador d’una empresa per part dels seus superiors és una extralimitació en l’exercici del deure a la vigilància o una mesura de prevenció necessària? El Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg (TDHE) ha donat la raó a un treballador romanès que va ser acomiadat per utilitzar canals de comunicació de…

Details

Drets del treballador davant un canvi de seu de la seva empresa

Davant un canvi de la seu de l’empresa que suposi trasllats puntuals de treballadors, un empleat pot acceptar el canvi, rebutjar-ho i demanar l’extinció del contracte, o impugnar la decisió. Si hi ha un trasllat massiu, es produiran formalitats addicionals amb els representants dels treballadors. L’article 40 de l’Estatut dels treballadors regula la mobilitat geogràfica…

Details

Derechos del trabajador ante un cambio de sede de su empresa

Ante un cambio de la sede de la empresa que suponga traslados puntuales de trabajadores, un empleado puede aceptar el cambio, rechazarlo y pedir la extinción del contrato, o impugnar la decisión. Si hay un traslado masivo, se producirán formalidades adicionales con los representantes de los trabajadores. El artículo 40 del Estatuto de los trabajadores…

Details