Com ajornar el pagament de l’IVA

Anteriorment ja vam comentar que s’havien produït importants canvis que limiten la possibilitat d’ajornar l’IVA a ingressar (així com altres qüestions d’altres impostos). Hi ha bàsicament dues situacions a considerar: 1.- Ajornaments inferiors a 30.000 euros. L’ajornament és possible i es tramita mitjançant actuacions administratives automatitzades i sense aportar garanties, però és necessari que els…

Details