Les vendes d'objectes usats per particulars paguen el 4% d'ITP

La Direcció General de Tributs, que és qui emet criteris d’interpretació d’Hisenda, estableix que els particulars que venen béns en plataformes online com eBay, Wallapop, Vibbo, estan gravats per Transmissions Patrimonials (ITP) i Hisenda recaptarà el 4% del que obtingui de les seves vendes. D’aquesta manera, aquestes transaccions digitals reben un gravamen anàleg al que…

Details

Las ventas de objetos usados por particulares pagan el 4% de ITP

La Dirección General de Tributos que es quien emite criterios de interpretación de Hacienda, establece que los particulares que venden bienes en plataformas online como eBay, Wallapop o Vibbo, están gravados por Transmisiones Patrimoniales (ITP) y hacienda recaudará el 4% de lo que se obtenga de las ventas. De esta forma, estas transacciones digitales reciben…

Details