Revisi les bonificacions

Hi ha algunes bonificacions que aproven alguns ajuntaments, que uns fan i altres no, però és convenient verificar-ho en els següents impostos: IAE.– Si la seva empresa tributa en l’Impost d’Activitats Econòmiques per quota municipal, comprovi en les ordenances del seu municipi si pot gaudir d’algunes de les bonificacions existents. La majoria d’aquestes bonificacions han…

Details