Obligaciones LLibres oficials i comptes anuals Llado Grup

Obligacions en Llibres oficials i Comptes Anuals

Obligacions en Llibres oficials i Comptes Anuals La norma mercantil exigeix portar diferents llibres oficials de manera obligatòria. Podem distingir entre els que fan referència a la comptabilitat de les empreses i aquells que fan referència a altres tipus d’informació. Quins són els libres de comptabilitat obligatoris per la teva empresa? Els llibres de comptabilitat…