La jubilació de l'empresari Llado Grup

Jubilació de l’empresari

Jubilació de l’empresari La jubilació de l’empresari individual produirà l’extinció del contracte de treball sempre que cessi l’activitat empresarial i ningú la continuï desenvolupant. Els treballadors afectats per aquesta extinció tindran dret a la prestació per desocupació i a una indemnització per import d’un mes de salari. Una de les causes per a extingir la…

Obligacions empresa comptes anuals Llado Grup

Té la meva empresa l’obligació d’auditar els comptes anuals?

Té la meva empresa l’obligació d’auditar els comptes anuals? Quan una empresa està en ple creixement, la pregunta de si l’empresa té l’obligació d’auditar els seus comptes anuals, és la pregunta més repetida als professionals i assessors fiscals i comptables. Per això és important per a una empresa saber per a què serveix una auditoria…