Pla Compliance empresa Llado Grup

Per què implementar un Pla de Compliance en la teva empresa?

Per què implementar un Pla de Compliance en la teva empresa? La majoria dels empresaris creuen que implementar un pla de compliance serveix per a evitar sancions per infraccions tributàries o administratives o la imposició de penes per la comissió de delictes, però aporta molts més avantatges a les empreses. No disposar d’un pla de…

facilitats creació empreses Llado Grup

Noves facilitats per a la creació d’empreses

Noves facilitats per a la creació d’empreses La Llei Crea i Creix és una proposta de reforma inclosa en el Pla de Recuperació que té l’objectiu de millorar les condicions per al desenvolupament de l’activitat empresarial. Impulsant la creació d’empreses, els obstacles a l’activitat econòmica i lluitar contra la morositat. Una de les mesures més…

segona oportunitat reforma concursal Llado Grup

Llei de la Segona oportunitat després de la reforma concursal

Llei de la Segona oportunitat després de la reforma concursal El passat 26 de setembre va entrar en vigor l’esperada reforma de la Llei Concursal (duta a terme per la Llei 16/2022), abordant i modificant en gran manera tot el sistema concursal. Dins de les novetats, es reforma en profunditat el procediment de segona oportunitat,…

Operacions vincualdes Operacions intragrup Llado GRup

Operacions vinculades i valoració d’operacions intragrup

Operacions vinculades i valoració d’operacions intragrup Les operacions entre empreses d’un mateix grup es consideren operacions vinculades i s’hauran de valorar a preus de mercat. Convé conèixer els principals aspectes que s’han de tenir en compte en aquests casos per evitar que Hisenda intervingui amb conseqüències molt perjudicials per al grup d’ empreses. Si Hisenda…