Conveni col·lectiu per empreses Llado Grup

Quin conveni aplicar si l’empresa té diverses activitats?

No és estrany que una empresa desenvolupi diverses activitats, ja sigui a vegades per diversificació del negoci o de creixement. En aquests casos sorgeixen dubtes sobre quina mena de convenis aplicar, si un únic conveni col·lectiu o si s’ha d’aplicar el conveni vigent en cadascuna de les activitats. I és important saber que una mala…

Relacio electronica amb Hisenda Llado Grup

Qui ha de relacionar-se electrònicament amb Hisenda?

Les persones físiques incloses en el cens de professionals, empresaris i retenidors, estaran obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT-Hisenda), d’acord amb un Reial decret que es troba en tràmit. Hisenda segueix amb l’objectiu que els empresaris i professionals, a relacionar-se a través de mitjans electrònics…