Conveni col·lectiu per empreses Llado Grup

Quin conveni aplicar si l’empresa té diverses activitats?

No és estrany que una empresa desenvolupi diverses activitats, ja sigui a vegades per diversificació del negoci o de creixement. En aquests casos sorgeixen dubtes sobre quina mena de convenis aplicar, si un únic conveni col·lectiu o si s’ha d’aplicar el conveni vigent en cadascuna de les activitats. I és important saber que una mala…

Relacio electronica amb Hisenda Llado Grup

Qui ha de relacionar-se electrònicament amb Hisenda?

Les persones físiques incloses en el cens de professionals, empresaris i retenidors, estaran obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT-Hisenda), d’acord amb un Reial decret que es troba en tràmit. Hisenda segueix amb l’objectiu que els empresaris i professionals, a relacionar-se a través de mitjans electrònics…

Fi moratories ajudes covid

Dates finalització de moratòries sobre mesures Covid-19

El passat 20 de març de 2020 es van haver de prendre importants mesures de política econòmica i social amb l’objectiu principal de protegir diferents col·lectius i mitjançant diferents instruments de suport de liquiditat i solvència de les empreses i autònoms davant d’una crisi sanitària i econòmica derivada de la Covid-19. La persistència de la…

Factura electronica Llado Grup

Què és una factura electrònica?

La Direcció General de Tributs aclareix que les factures digitalitzades són factures electròniques sempre que compleixin una sèrie de requisits, i això suposa un estalvi significatiu de despeses i ineficiències de producció, per això és molt més eficaç emetre factures de manera electrònica. Com ha de ser una factura electrònica? El contingut ha de ser…

Com es dissol una societat limitada Llado Grup

Com es dissol una Societat Limitada?

El principal objectiu a dissoldre una Societat Limitada que hagi decidit cessar la seva activitat, és poder dur a terme a través d’un procés de dissolució i així no haver de continuar presentant l’Impost de Societats. És molt important saber que una empresa, malgrat haver cessat la seva activitat, ha de continuar presentant i, en…