Com tributar els administradors en societat Llado Grup

Com han de tributar els administradors en una societat?

És molt convenient tenir clar el tractament de la retribució dels administradors de la societat, perquè hi ha una campanya de la inspecció d’Hisenda sobre aquesta qüestió i la intenció és fer actes si no s’actua correctament. Diferents tractaments fiscals segons les funcions Una cosa és la funció d’administrador, una altra la de director general…

Obligacio de l'empresa en Proteccio Dades Llado Grup

Obligacions de l’empresa en matèria de Protecció de Dades

Una de les obligacions de l’empresa en matèria de Protecció de Dades, és dur a terme una Avaluació d’Impacte en Protecció de Dades Personals (EIPD), quan sigui probable que el tractament de dades personals impliqui “un alt risc”, especialment si s’utilitzen noves tecnologies. En quines situacions es produeix “un alt risc”? Quan es creen perfils…